نماد اعتماد تجارت الکترونیک از این پس توسط شرکت پست صادر می شود