رئیس‌جمهور جدید آمریکا با مشکلات لاینحل عدیده‌ای از جمله بحران اوکراین مواجه خواهد شد