شورای تبلیغات اسلامی خراسان شمالی مردم را برای حضور در آئین سالروز سفر رهبری دعوت کرد