لاوروف : کشته شدن یکی از عناصر اصلی جبهه النصره توسط آمریکا یک مورد استثنائی است