نمایش فیلم رستاخیز برای رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام