معاون ترامپ: نمی‌توانم از اظهارات او درباره زن‌ها دفاع کنم