معاون استاندار:خلاء قانونی مانع ساماندهی اتباع بیگانه در یزد شده است