شارپ نمایشگری با تراکم ۱۰۰۰ پیکسل بر اینچ معرفی کرد