کشته شدن مقام ارشد گروه تروریستی «لشکر جهنگوی» در شرق افغانستان