کارشناس آمریکایی: نارضایتی مردم عربستان از آل سعود چالش‌های زیادی برای پادشاهی به دنبال خواهد داشت