98 درصد آسانسورهای مراکز دولتی و بیمارستان‌ها استاندارد نیست