عملیات موصل روزهای آینده آغاز می‌شود/باحضور نظامیان خارجی مخالفیم