جمع‌بندی گزارش ۶ ماهه اجرای برجام باز هم به تعویق افتاد!