افتتاح بازارچه عرضه محصولات دارای پروانه سلامت در لرستان