گروه‌های فلسطینی: حتی اسرائیل هم حماقت های آل سعود را مرتکب نمی شود