روحانی: ایران و چین از فرصت های پسابرجام برای تحقق روابط راهبردی بهره بگیرند/ مقام چینی: روابط راهبری با ایران را ادامه می دهیم