معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک: عزم گسترش روابط با ایران جدی است