ویدئو؛ توفان متیو جان ۹۰۰ نفر را گرفت/ صدها هزار نفر آوره شدند