وزیر نفت عراق خواستار افزایش تولید نفت در کشورش شد