نماینده اهواز: مشکل ریزگردها از جنگ هشت‌ساله هم مهم‌تر است