تعهد سیاست‌گذاران اقتصاد جهان در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول