مناطق نفت‌خیز جنوب آماده تولید روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت است