چمنیان: کره‌ای‌ها از ایجاد جنگ روانی مقابل ایران ضرر می‌کنند