توقیف سواری سمند با 90 میلیون ریال خلافی در پلیس راه «یزد - شیراز»