هیچ برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارم و فقط به فکر خدمت به مردم هستم