پلیس اینترپل نشان دهد، طرفدار خاوری نیست/ دزدی و غارت خاوری ثابت شده است