اجرای طرح ملی «شهاب» برای 60 هزار دانش‌آموز استان «فارس» طی امسال