آلمانی‌ها خواهان حضور در صنعت پتروشیمی ایران هستند