تحلیل نیویورک‌تایمز درباره قرارداد دو اپراتور تلفن همراه ایرانی و آمریکایی