کشته شدن 8 تن درسقوط هلی‌کوپتر نظامی در افغانستان/ طالبان مسئولیتش را برعهده گرفت