عارف: وقتی حقوق 700 تا 800 هزار تومانی وجود دارد،دریافت حقوق‌های بالا هیچ توجیهی ندارد