پرونده علی‌مطهری و نادر قاضی‌پور در نوبت رسیدگی قرار گرفت