آیت الله علم الهدی: زشت ترین منکر تخریب نظام ولایت فقیه است