سقوط مناطق همجوار مرکز ولایت فراه در غرب افغانستان