همراه با رئیس جمهور؛تاکید تهران-بانکوک بر توسعه همه جانبه روابط