همکاری رایتل و AT&T؛ سیم کارت های اپراتور آمریکایی در ایران زنگ می خورند