آخرین وضعیت عبدالرضا هاشم‌زایی/ وضعیت نماینده تهران پایدار است