تروریست‌های جند الاقصی و احرار الشام به جان هم افتادند