جشن سراسری سالگرد استقلال اوگاندا از استعمار انگلیس