وضعیت همراه اول، ایرانسل و رایتل در همکاری با اپراتورهای خارجی