بهتر است رئیس‌جمهور پیش از استیضاح وزرا، کابینه را ترمیم کند