ساندی تایمز: عملیات موصل خونبار است و خیلی زود آغاز می‌شود