هدفگذاری 1.5 میلیارد دلاری صادرات دارو در 10 سال آینده