حمله عربستان به یمن، سناریویی آمریکایی-اسرائیلی است/باید افکار عمومی جهانی را از این جنایات آگاه کنیم