مهمترین اولویت جهان اسلام وحدت است و تلخ‌ترین مشکل آن دشمنی‌های درونی