دلارهای نفتی عربستان خرج تنش زایی در منطقه می‌شود/ برخورد قاطع در صورت تکرار رزمایش ریاض در خلیج فارس