رونمایی از پوستر سلام بمبئی در اینستاگرام گلزار+اینستاپست