کارت‌ اعتباری بنگاه‌های تولید کشورهای صادر کننده را رونق می‌دهد