ثبات نسبی بر بازار سکه حاکم شد/ جزئیات نرخ انواع ارز