قرارداد اپراتور ایرانی با اپراتور امریکایی برای آنتن‌دهی دوطرفه است/ پاسخ به ابهام مالی همکاری دو شرکت مخابراتی